Hvor mange er ærlige når man mister noe verdifullt i et litt tvilsomt nabolag? Hva hadde du gjort i samme situasjon?
https://www.youtube.com/watch?v=8zde7AEWPTs