Også på store og kjente hotellkjeder er renholdet så dårlig at det kan få alvorlige helsemessige konsekvenser å drikke av glassene som står på hotellrommene!
[advertisement]