Videoen er blitt sett av mange og den ligger ute i flere versjoner. De stakkars jentene frykter nå for sin fremtid og at det som utspiller seg kan få konsekvenser for jobbmuligheter og lignende.
De har også fått trusler. Se og døm selv.
[advertisement]
https://www.youtube.com/watch?v=seUGbuFVXvo&feature=player_embedded