Om du ikke blir motivert til å slutte med sukker etter dette, så vet du ikke ditt eget beste.