Tøffing blir raskt feig når han ikke kan drive rapbattle lenger…
https://www.youtube.com/watch?v=wJis9lEHswA